logo serwisu gitarra.pl
ikona youtube
GŁÓWNA PODSTAWY ZAAWANSOWANE SKALE WARSZTATY WIDEO DOWNLOAD
 Nuta - ikonaGamy schromatyzowane
Nuta - ikonaGamy durowe
Nuta - ikonaGamy molowe
Nuta - ikonaInterwały
Nuta - ikonaKoła kwintowe
Nuta - ikonaTrójdzwięki i ich przewroty
Nuta - ikonaTriada harmoniczna
Nuta - ikonaAkordy septymowe
Nuta - ikonaAkordy nonowe
Nuta - ikonaFlażolety
Nuta - ikonaTabela symboli akordowych
Nuta - ikonaNauka gry z nut


strona główna > zaawansowane > trójdźwięki i przewroty


TRÓJDŹWIĘKI I ICH PRZEWROTY


Trójdźwięki – to najprostsze akordy, które składają się z trzech dźwięków nazywanych: prymą (od niej pochodzi nazwa akordu), tercją i kwintą.

Trójdźwięk budujemy z tercji, które różnią się między sobą ich rozmieszczeniem:
  • Tercja wielka i tercja mała daje trójdźwięk durowy,
  • Tercja mała i tercja wielka daje trójdźwięk molowy,
  • Dwie tercje małe dają trójdźwięk zmniejszony,
  • Dwie tercje duże dają trójdźwięk zwiększony.


Przykłady budowania akordów - trójdźwięków:

D-moll
D---Dis---E---F---Fis---G---Gis---A---B---H---C---Cis---D
|-------------|-------------------|
D-------------F-------------------A
--<3 półtony>------<4półtony>

Od D do F – Tercja mała, odległość trzech półtonów
Od F do A – Tercja duża, odległość czterech półtonówD-dur
D----Dis---E---F---Fis---G---Gis---A---B---H---C---Cis---D
|-------------------|--------------|
D------------------Fis-------------A
----<4półtony>--------<3półtony>

Od D do Fis – Tercja duża
Od Fis do A – Tercja mała

Oznaczenia trójdźwięków:


Te trzy trójdźwięki toniczny, subdominantowy, dominantowy tworzą Triadę harmoniczną, czyli trzy podstawowe akordy w tonacji.

Trójdźwięki posiadają dwa rodzaje przewrotów:

Przewroty oznaczamy cyfrą najniższego składnika trójdźwięku, pod nazwą jego funkcji. Np. T3 S5.
Przewroty akordów


Przykład #1:*numery oznacząją palce, 1 - wskazujący, 2 - środkowy, 3 - serdeczny, 4 - mały.

Akord D-dur składa się z dźwięków: D, Fis, Ao E|---|-2-|---|---| Fis
o H|---|---|-3-|---| D
o G|---|-1-|---|---| A
o D|---|---|---|---| D
o A|---|---|---|---| A
x E|---|---|---|---|

Akord D-dur

Jeżeli strunę basową E dociśniemy na drugim progu (dźwięk Fis), to będzie to przewrót pierwszego stopnia D/Fis, dźwięk D przeskoczy na koniec co da w rezultacie Fis, A, D


o E|---|-3--|---|---| Fis
o H|---|----|-4-|---| D
o G|---|-2--|---|---| A
o D|---|----|---|---| D
o A|---|----|---|---| A
o E|---|1(T)|---|---| Fis

przewrot pierwszego stopnia

Przykład #2

Akord C-dur składa się z: C, E, G.(pominięta struna basowa E)

o E|---|---|---|---| E
o H|-1-|---|---|---| C
o G|---|---|---|---| G
o D|---|-2-|---|---| E
o A|---|---|-3-|---| C
x E|---|---|---|---|

Akord Cdur
Jeśli dźwięk C przerzucimy na koniec (kolejna oktawa), najniższym dźwiękiem akordu będzie dźwięk E, co w rezultacie da nam przewrót pierwszego stopnia: E, G, C.

Akord : C/E (przewrót pierwszego stopnia, grany ze struną E)

o E|---|---|---|---| E
o H|-1-|---|---|---| C
o G|---|---|---|---| G
o D|---|-2-|---|---| E
o A|---|---|-3-|---| C
o E|---|---|---|---| E


Akord Cdur przewrot pierwszego stopnia


Jeżeli dociśniemy strunę E, na trzecim progu otrzymamy przewrót drugiego stopnia.

Akord : C/G (dodanie czwartego palca)

o E|---|---|---|---|
o H|-1-|---|---|---|
o G|---|---|---|---|
o D|---|-2-|---|---|
o A|---|---|-4-|---|
o E|---|---|-3-|---|

Akord Cdur przewrot drugiego stopnia
Kontakt Polityka prywatności Mapa strony Linki O mnie
eye2k © 2014