logo serwisu gitarra.pl
ikona youtube
GŁÓWNA PODSTAWY ZAAWANSOWANE SKALE WARSZTATY WIDEO DOWNLOAD
 Nuta - ikonaGamy schromatyzowane
Nuta - ikonaGamy durowe
Nuta - ikonaGamy molowe
Nuta - ikonaInterwały
Nuta - ikonaKoła kwintowe
Nuta - ikonaTrójdzwięki i ich przewroty
Nuta - ikonaTriada harmoniczna
Nuta - ikonaAkordy septymowe
Nuta - ikonaAkordy nonowe
Nuta - ikonaFlażolety
Nuta - ikonaTabela symboli akordowych
Nuta - ikonaNauka gry z nut


strona główna > zaawansowane > koło kwintowe


KOŁA KWINTOWE


Koło kwintowe - układ w postaci okręgu, w którym przedstawione jest pokrewieństwo kwintowe tonacji w systemie dur i mol. Na obwodzie koła wypisane są kolejno, co kwintę czystą, występujące po sobie gamy według zwiększającej się liczby znaków przykluczowych. Wymyślił je Pitagoras w VI w. p.n.e., aby ułatwić muzykom życie :).

Kwinta to odległość między pięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej, tzn., że np. na kole dla gam durowych:

I. Dla gam durowych:

Koło kwintowe dla gam durowych


1. Patrząc w prawo od C, w każdej następnej gamie dochodzi dodatkowo jeden krzyżyk, G (#), D (##), A (###), E (####), H (#####), Fis (######), przy czym tonika gamy (czyli akord zbudowany na pierwszym stopniu gamy i nadający jednocześnie jej nazwę) jest dominantą (akord budowany na piątym stopniu) gamy wyjściowej. Czyli:

Więcej w sekcji Triada harmoniczna

Krzyżyki (#) zawsze dochodzą w tej samej kolejności: FIS, CIS, GIS, DIS, AIS, EIS, HIS. Więc trzeba wykuć to na blachę.

Jeśli wypiszemy gamy durowe we wszystkich tonacjach, to widać, że można je uporządkować według przybywania w nich znaków chromatycznych tj. krzyżyków, bemoli.


GAMA DŹWIĘKI ILOŚĆ KRZYŻYKI
C-DUR: C D E F G A H C brak -
G-DUR: G A H C D E FIS G 1 #FIS
D-DUR: D E FIS G A H CIS D 2 #FIS, CIS
A-DUR: A H CIS D E FIS GIS A 3 #FIS, CIS, GIS
E-DUR: E FIS GIS A H CIS DIS E 4 #FIS, CIS, GIS, DIS
H-DUR: H CIS DIS E FIS GIS AIS H 5 #FIS, CIS, GIS, DIS, AIS
FIS-DUR: FIS GIS AIS H CIS DIS EIS FIS 6 #FIS, CIS, GIS, DIS, AIS, EIS
CIS-DUR: CIS DIS EIS FIS GIS AIS HIS CIS 7 #FIS, CIS, GIS, DIS, AIS, EIS, HIS


2. W kierunku przeciwnym, na lewo, zwiększa się ilość bemoli o jeden, a tonika jest subdominantą gamy wyjściowej. Czyli:

  • F ma 1bemol i jest subdominantą gamy C-dur,
  • B ma 2bemole i jest subdominantą gamy F-dur,
  • Es ma 3bemole i jest subdominantą gamy B-dur,
  • As ma 4 bemole i jest subdominantą gamy Es-dur,
  • Itp.

Bemole także dochodzą w określonej i zawsze takiej samej kolejności: B, ES, AS, DES, GES, CES, FES.

Jeśli wypiszemy gamy durowe we wszystkich tonacjach, to je także można uporządkować według przybywania w nich znaków chromatycznych.


GAMA DŹWIĘKI ILOŚĆ BEMOLE
C-DUR: C D E F G A H CBRAK-
F-DUR: F G A B C D E F1 bB
B-DUR: B C D ES F G A B2 bB, ES
ES-DUR: ES F G AS B C D ES3 bB, ES, AS
AS-DUR: AS B C DES ES F G ES4 bB, ES, AS, DES
DES-DUR: DES ES F GES AS B C DES5 bB, ES, AS, DES, GES
GES-DUR: GES AS B CES DES ES F GES6 bB, ES, AS, DES, GES, CES
CES-DUR: CES DES ES FES GES AS B CES7 bB, ES, AS, DES, GES, CES, FES


II. Dla gam molowych:

Koło kwintowe dla gam molowych

Analogicznie dla gam molowych w prawo kolejne dźwięki są oddalone o kwintę czystą, a w lewo o kwartę.

1. Patrząc w prawo od a, w każdej następnej gamie dochodzi dodatkowo jeden krzyżyk, e (#), h (##), fis (###), cis (####), przy czym tonika gamy (czyli akord zbudowany na pierwszym stopniu gamy i nadający jednocześnie jej nazwę) jest dominantą (akord budowany na piątym stopniu) gamy wyjściowej (poprzedniej). Czyli:

Krzyżyki, tak samo, w tej samej kolejności: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his.

Wypiszmy gamy molowe we wszystkich tonacjach, i uporządkujmy według ilości znaków chromatycznych.

GAMA DŹWIĘKI ILOŚĆ KRZYŻYKI
a-mol: a h c d e f g abrak-
e-mol: e fis g a h c d e1 #fis
h-mol: h cis d e fis g a h2 #fis, cis
fis-mol: fis gis a h cis d e fis3 #fis, cis, gis
cis-mol: cis dis e fis gis a h cis4 #fis, cis, gis, dis
gis-mol: gis ais h cis dis e fis gis5 #fis, cis, gis, dis, ais
dis-mol: dis eis fis gis ais h cis dis6 #fis, cis, gis, dis, ais, eis
ais-mol: ais his cis dis eis fis gis ais7 #fis, cis, gis, dis, ais, eis, his

2. W kierunku przeciwnym, tj. na lewo, zwiększa się ilość bemoli o jeden, a tonika jest subdominantą gamy wyjściowej, czyli:

Bemole w gamach molowych także dochodzą w określonej i zawsze takiej samej kolejności: be, es, as, des, ges, ces, fes.

Jeśli wypiszemy wszystkie gamy molowe, uporządkujmy je według przybywania w nich znaków chromatycznych, zobaczymy zaleźność.

a-mol: a h c d e f g a brak -
d-mol: d e f g a b c d 1 bb
g-mol: g a b c d es f g 2 bb, es
c-mol: c d es f g as b c 3 bb, es, as
f-mol: f g as b c des es f 4 bb, es, as, des
b-mol: b c des es f ges as b 5 bb, es, as, des, ges
es-mol: es f ges as b ces des es 6 bb, es, as, des, ges, ces
as-mol: as b ces des es fes ges as 7 bb, es, as, des, ges, ces, fes
Koło dla gam molowych i durowych

koło kwintowe gamy durowe i molowe
Kontakt Polityka prywatności Mapa strony Linki O mnie
eye2k © 2014